بهینه سازی سایت

رعایت نکاتی از قبیل محتوا،ظاهر،رعایت موارد اصولی و الگوریتم های موتورهای جست و جو

بازدید کننده واقعی کیست؟

فرض کنید شما با تبلیغ زیاد و لینک های جذب کننده مخاطب را به سایت خود می آورید اما او به محض ورود در می یابد که محتوای سایت با چیزی که انتظار داشته مطابق نیست و سایت را ترک میکند.این بازدید کننده واقعی نیست و رتبه سایت شما را نه تنها بالا نمی برد بلکه باعث افت رتبه میشود.

بازدید کننده واقعی با یک آی پی خاص روزانه به سایت شما می آید بر روی سایت کلیک میکند و حداقل دو دقیقه به ملاحظه سایت می پردازد و این موضوع باعث می شود سایت شما از نظر موتور های جستجو سایتی جذاب جلوه کند.